Манай засварын газар нь 2010 оноос хойш тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулж байгаа бөгөөд үйлчлүүллэгч та бүхэнд чанартай үйлчилгээг хүргэх зоририлгоор солонгос будаг, эамаск ашиглан зориулалтын машинаар будаж үйлчилж байна.

Мэдээлэл алга байна.