Манай үйлчилгээний байр

Өргөө кино театрын гудамжаар дээш  өгсөх замд